Piyano Çalmayı Öğrenmenin Eğlenceli Yolu

Piyano Çalarken Kullanılan Temel Müzik Terimleri

Piyano çalmanın temelinde, tıpkı diğer enstrümanlarda da olduğu gibi, öncelikle müzik bilgisine sahip olmak yatmaktadır. İyi ve sürekli gelişen bir teorik müzik bilgisi ile piyano çalmak hem daha hızlı öğrenilebilir hem de bir diğer taraftan yeni alıştırmalara ya da parçalara geçerken neyi neden yaptığımız sorusuna cevaplar bulunabilir. 

Bu nedenle bugünkü yazımızda sizler için piyano çalarken ve tabi ki diğer tüm enstrümanlar için de genel olarak bilmeniz gereken müzik terimlerini sıraladık.

Eğer siz de müziğin abecesi olarak kabul edilen bu terimlere hakim olmak, müzik teorisine dair daha çok şey öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin. 

Piyano Kursu hakkında ayrıntılı bilgi için Buraya Tıklayın.

Hazır mısınız? O halde başlayalım…

Aksan

Bir notayı vurgulamak, etrafındaki notalardan daha yüksek sesle çalarak vurgulamak anlamına gelir. Yazılı müzikte, aksanlı bir notun üstünde veya altında bir > sembolü vardır.

Eşlik

Eşlik, melodiyi destekleyen müziğin bir parçasıdır. Genellikle melodiden daha basittir ve akorlara dayanır. Piyano ile ilgili harika bir şey, aynı enstrümanda hem eşlik hem de melodi çalabilmenizdir.

Arpej

Bir Arpej, bir seferde bir nota çalınan bir akordur. Örneğin, bir C majör arpeji, C, E, G notalarını birer birer çalarak gerçekleştirilecektir.

Nota

Bir akor, aynı anda birlikte çalınan birden fazla nottur. Piyano akorlarını nasıl okuyacağınız ve çalacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dinamik

Dinamikler, bir müzik parçası boyunca ses seviyesindeki farktır. İyi dinamiklerle oynuyorsanız, bu, müziğin yüksek olması gerektiğinde müziğin yumuşak ve yüksek olması gerektiğinde yumuşak çaldığınız anlamına gelir. Bazen besteciler notalarda dinamikleri işaretler ve diğer zamanlarda hangi dinamikleri çalacağınızı seçebilirsiniz. Dinamikler, müzikal bir performansta duyguları ifade etmenize yardımcı olur. Dinamikler hakkında her şeyi okuyun.

Sekizinci Notalar

Notlar, zaman içinde aldıkları tüm notun hangi kısmına göre adlandırılır. Sekizinci bir not, bütün bir notun sekizde biri kadardır. Bu, bir nota çalmak için gereken süre içinde sekiz sekizinci nota çalabileceğiniz anlamına gelir.

Beş-Yedi Akor

Genellikle Romen rakamı beş ve Arap rakamı 7 ile V7 yazılan bu akor, Batı müziğinde çok kullanılan bir akordur. Bir V7 akorunda olabilecek notları bulmak için önce bir ölçeğin beşinci tonunu bulun ve ardından toplam dört nota kadar çıkan diğer tüm notları çalın. Örneğin, C tuşunda, G (c majör ölçeğinin beşinci tonu), B, D ve F’yi çalacaksınız.

Forte

Bu dinamik işaretleme, yüksek sesle oynamak anlamına gelir.

Glissando

Bir glissando, yukarı veya aşağı giden hızlı bir nota akışıdır. Bir glissando çalarken, parmaklarınızın arkasını tuşların üzerinden geçirin, her birine vurun. 

Yarım Adım

Yarım adım, piyanodaki iki ton arasındaki en kısa mesafedir. Yanında siyah bir anahtar bulunan beyaz bir anahtar yarım adımdır ve aralarında siyah anahtar bulunmayan iki beyaz anahtar da vardır.

Legatoname

Legato müzik çalmak, pürüzsüz ve bağlı bir şekilde çalmak anlamına gelir. Bir parçanın legato bölümündeki notalar arasında seste bir mola olmayacaktır.

Mezzo

Mezzo kelimesi italyanca’dan gelir ve müzikte “orta ” anlamına gelmektedir. Mezzo piyano veya mezzo forte’de olduğu gibi dinamik bir işaretlemenin önüne yerleştirildiğinde, orta yumuşak veya orta yüksek sesle anlamına gelir. Piyano mezzo piyanodan daha yumuşaktır. Forte mezzo forte’den daha yüksek.

Pentascale

Bir pentascale sadece beş notadan oluşan bir ölçektir. Piyanoda, bazen ilk önce pentascales öğreniriz, çünkü onları çalmak için sadece beş parmak gerekir. Klavyedeki el pozisyonunuzu değiştirmeden bir pentascale oynayabilirsiniz.

Çeyrek Nota

Çeyrek not, tüm notun dörtte biri kadar zaman alan bir nottur. Bütün bir not, dört çeyrek nota çalmak için gereken süre boyunca tutulacaktır.

Ritim

Müzikte, ritim her notayı ne zaman çalacağınızı söyler. Zaman içindeki ses düzeni demektir. 

Hakaret

Birlikte iki nota hakaret olduğunda, aralarındaki ses hiç ara vermeden peşpeşe oynamak. Müzikte bir bulamaç işareti, üstte veya altta iki notayı birbirine bağlayan kavisli bir çizgi ile çizilir.

Solfej

Solfej, notaları müzikal ölçekte adlandırmanın bir yoludur. Ölçeğin ilk notası Do olarak adlandırılır, daha sonra Re, Mi, Fa, So, La, Si ve Do’ya geri döner.

Tempolu

Tempo, bir müzik parçasının ne kadar hızlı veya yavaş çalındığı anlamına gelir. Müzisyenler genellikle Largo (yavaş), andante (yürüyüş), moderato (orta), allegro (hızlı), allegretto (çok hızlı) gibi İtalyanca kelimeleri kullanarak tempo hakkında konuşurlar.