Piyano Çalmayı Öğrenmenin Eğlenceli Yolu

Piyano Notalarında İfade Ne Demektir?

Müziği yüksek düzeyde yorumlamak ve gerçekleştirmek için, müzik formunun bileşenlerini anlamak çok önemlidir. En kısa müzik birimleri figürlerden ve motiflerden sonra, bir sonraki en büyük müzik birimi ve kesinlikle yorumlama amaçları için en önemlisi ifadedir.

Çok sayıda müzik teorisyeni tarafından belirtildiği gibi, müzikal ifade yazılı dildeki ifadelere kıyasla zayıf bir şekilde tanımlanmıştır. Aslında, en ünlü teorisyenlerden ve müzik sözlüklerinden bazıları ifadeyi farklı ve bazen çelişkili şekillerde tanımlar. Bununla birlikte, çeşitli tanımları göz önünde bulundurarak, ortak bir zemin bulmak ve çoğu müzikal durumda mantıklı olan ifadeyi anlamak ve tanımlamak için bir yol geliştirmek mümkündür.

Piyano kursu hakkında ayrıntılı bilgi için Buraya Tıklayın..

İfade Tam Bir Müzikal Düşüncedir

Çoğu tanım, bir ifadenin “tam bir müzikal düşünce ” olduğu fikrini içerir. Aslında ifade en kısa tam müzikal düşüncedir, çünkü bir motif veya figür tam bir düşünce olarak kabul edilemeyecek kadar kısadır.

İfade Kontur Ve Doruk Noktası Barındırır

Bir ifade, onu oluşturan perdeler dizisinde yükselen ve/veya düşen bir kontura sahiptir. Tabii ki, istisnalar var, ama bu büyük ölçüde doğrudur.

Ek olarak, bir ifadenin doruk noktası vardır. Doruğun nerede olduğunu anlamak, bir parçayı yüksek düzeyde yorumlamak için kritik öneme sahiptir. Doruk, etkileyici bir uyum, uyumsuzluk, daha uzun bir not veya yüksek veya bazen düşük bir not olabilir. William Newman’ın belirttiği gibi, aksi halde açık değilse, doruk genellikle ifadenin son notasından önce son güçlü vuruştadır.

İfadelerin Belirli Uzunlukları Yoktur

Bir ifadenin ne olmadığını anlamak da önemlidir. Bazı teorisyenler cümleleri uzunluklarına göre tanımlarlar, çünkü tipik ifadenin 2 veya 4 ölçü uzunluğunda olduğu çok fazla müzik vardır. Özellikle ilahilerde, halk müziğinde ve çok “erken” klasik müzikte bu kural geçerlidir. Fakat her zaman bu kural geçerli değildir Bu kuralı uygulamak konuşma dilinde her cümlenin aynı olmasını beklemek kadar yersizdir. 

İfadeler müziğe anlam katan en önemli etkenlerden biridir. Ve eğer müziği iyi icra etmek istiyorsak beste içindeki ifadeleri iyi özümsemek ve şarkının tavrını kavramak gerekmektedir.